سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان  
آشنایی با ما | نظر دهید | جستجوی پیشرفته | صفحه اصلی
 
- شنبه 13 خرداد 1402  
   
   
آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2009؛ تعداد اخراج به مقصد ایران: 149 نفر چاپ ارسال به دوست
05 اسفند 1388
Gegen Abshibung

در سال 2009 در مجموع 12.460 نفر پناهجو از آلمان از طریق مرز هوائی و زمینی و دریائی اخراج شده اند. مجموع تعداد پناهجویانی که از طریق مرز هوائی، زمینی و دریائی به مقصد ایران اخراج شده اند نیز بالغ بر 149 نفر می باشد. اخراج پناهجویان در سالهای گذشته موجب اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بر علیه دولت آلمان شده است. در سال 2009، در 164 مورد بدلیل مقاوت به هنگام اخراج، که اغلب با حمایت سازمانهای حقوق بشری و دوستان افراد اخراجی نیز همراه بوده است، اخراج پناهجویان عملی نشده است. در 41 مورد نیز بدلابل پزشکی و وخامت حال نفر اخراجی، اخراج پناهجو متوقف گردیده است.

پاسخ کتبی دولت آلمان به تاریخ 05.02.2010 به نمایندگان فراکسیون حزب چپ پارلمان این کشور در مورد اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2009

در مجموع در سال 2009 ، 149 نفر از آلمان به مقصد ایران اخراج یا بازگردانده شده اند


1- اخراج از طریق هوائی
در سال 2009 در مجموع 7289 نفر پناهجو از آلمان از طریق مرز هوائی اخراج شده اند.

این اخراج ها از فرودگاههای زیر انجام شده است:
فرودگاه فرانکفورت: 3270 نفر، برلین/تگل و شونه فلد 1050، دوسلدورف 945 نفر ، مونیخ: 929 نفر، اشتوتگارت: 317 نفر، هامبورگ: 289 نفر، هانوفر: 116 نفر، کلن/بُن: 51 نفر، برمن: 37 نفر، درسدن: 7 نفر، نورنبرگ: 3 نفر

از این تعداد 4500 نفر پس از ابلاغ ترک خاک، خودشان از آلمان خارج شده اند، اما 2789 نفر بدلیل مقاومت هنگام اخراج و یا بدلیل مریضی، توسط نفر یا نفرات "همراه" تا فرودگاه مبداء همراهی شده اند.

اصطلاح نفر "همراه" زمانی بکار برده میشود که یا فردی به هنگام اخراج مقاومت کرده، که در این حالت معمولا دو نفر پلیس با لباس شخصی به فرد اخراجی دستبند زده و برای جلوگیری از اقدام به خودکشی او بر سر فرد اخراجی کلاه خود می گذارند. در مورادی که فرد به لحاظ روحی یا جسمی وضع مناسبی ندارد و امکان اقدام به خودکشی به هنگام اخراج داده شود، برای کنترل تشنج و حمله قلبی به هنگام پرواز و ... علاوه بر پلیس، یک پرستار یا در موارد خاص پرستار و پزشک، فرد اخراجی را تا فرودگاه مبداء همراهی میکنند.

این شیوه اخراج در سالهای گذشته موجب اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بر علیه دولت آلمان شده است. در سال 2009، در 164 مورد بدلیل مقاوت به هنگام اخراج، که اغلب با حمایت سازمانهای حقوق بشری و دوستان افراد اخراجی نیز همراه بوده است، اخراج پناهجویان عملی نشده است. در 41 مورد نیز بدلابل پزشکی و وخامت حال نفر اخراجی، اخراج پناهجو متوقف شده است.

اگر خلبان هواپیمائی از سوار کردن پناهجوی اخراجی خودداری کند، اخراج آن فرد نیز متوقف می شود. این تعداد در سال  2009 بالغ بر 58 مورد بوده است.

مجموع هزینه نفرات همراه به هنگام اخراج برای سال 2009، برابر با  6.2 میلیون یورو بوده است.

2- کشورهای مبداء اخراج

مقصد پناهجویان اخراجی از طریق هوائی 128 کشور بوده است، که هم شامل "اخراج" و هم شامل "بازگرداندن" می شود. منظور از بازگرداندن آن است که پناهجوئی که تازه وارد آلمان شده، قبل از آنکه فرودگاه را ترک کند، شناسائی و با همان هواپیما به همان کشوری که او از آنجا آمده بوده است، برگردانده می شود.

ده کشور مقصد به ترتیب بیشترین اخراجی/ بازگشت داده شده عبارتند از:
ترکیه، ویتنام، صربستان، نیجر، کوزوو، ایتالیا، فدراسیون روسیه، نیجریه، مجارستان، رومانی.

3- اخراج از طریق مرز زمینی و دریائی
در مجموع در سال 2009، از طریق مرز زمینی 5051 نفر و از طریق مرز دریائی 120 نفر از آلمان اخراج یا بازگردانده شده اند.

4- پناهجویان اخراجی از آلمان  به مبداء ایران در سال 2009

الف) در سال 2009 در مجموع  23 نفر از طریق هوائی به مبداء ایران اخراج شده اند که 12 نفر از آنان توسط نفر یا نفرات همراه بوده است.
ب) از طریق مرز زمینی تعداد 65 نفر پناهجوی ایرانی دستگیر و به مقصد ایران اخراج یا بازگردانده شده اند.
ج) از طریق مرز دریائی 4 نفر به مقصد ایران بازگردانده شده است.

سایت انتگراسیون- ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

منبع:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/006/1700644.pdf
   

مطالب مرتبط:
آمار اخراج پناهجویان از آلمان در سال 2008
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=4030&Itemid=107