سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان  
آشنایی با ما | نظر دهید | جستجوی پیشرفته | صفحه اصلی
 
- يكشنبه 13 فروردين 1402  
   
   
باز پس گیری و لغو موقعیت پناهندگی 1596 ایرانی در آلمان طی سال 2008 چاپ ارسال به دوست
25 اسفند 1387


دولت آلمان در جوابیه کتبی خود به تاریخ 13.02.2009 و در پاسخ به سوال نماینده فراکسیون حزب چپ پارلمان آلمان جزئیات مربوط به نتیجه اقدامات اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی برای بازنگری در موقعیت پناهندگی  قبول شدگان پناهندگی یا آنان که بدلایل انسانی اجازه اقامت گرفته اند را اعلام نمود.
  

بر این اساس در مجموع پرونده 2385 پناهنده ایرانی مورد بازنگری و کنترل قرار گرفته بوده است که از این تعداد موقعیت پناهندگی  1.596 نفر ( 89.9%)  از آنها باز پس گرفته شده است. شامل:
 
- 76 نفر پناهنده سیاسی ( قبولی بر اساس ماده 16 آ قانون اساسی آلمان)
- 164 نفر پناهنده بر اساس کنوانسیون ژنو ( بند یک ماده 60 قانون اقامت)
- 2 نفر پناهنده به دلایل انسانیموقعیت اقامتی بقیه افراد در جدول ارائه شده مشخص نشده است.

در جوابیه دولت آلمان آمده است که در سال 2008 در مجموع موقعیت پناهندگی 36.906 نفر مورد بازنگری قرار گرفته که از این میان پناهندگی 6.433 نفر باز پس گرفته و یا لغو شده است.

پنج کشور اصلی که شامل این بازنگری شده اند عبارتند از:
- عراق ( 14.192 نفر)
- ترکیه ( 8.368 نفر)
- افغانستان ( 3.773 نفر)
- ایران ( 1.596 نفر)
- روسیه ( 1.448 نفر)

                                                                              *** 
شرایط  بازپس گیری یا لغو پناهندگی چه میباشد؟
بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی مراحل پناهندگی (Asylverfahrensgesetz) ، موقعیت پناهندگی افرادی که بر اساس ماده 16 آ قانون اساسی آلمان پناهندگی سیاسی گرفته (Asylberechtigte)، یا آندسته که بر اساس بند یک ماده 60 قانون اقامت آلمان (Flüchtlingsanerkennungen) ، قبولی منطبق با کنواسیون 1951 ژنو دریافت کرده اند، میتواند تحت شرایط مشخصی پس گرفته شده یا لغو گردد. این وضعیت میتواند همچنین آندسته که بر اساس بندهای 2، 3، 5 و 7 از ماده 60 قانون اقامت بدلایل انسانی اقامت دریافت کرده اند را نیز شامل گردد.

ماده 73 قانون دادرسی مراحل پناهندگی، یک ماده  قدیمی میباشد. اما از سال 2005 و با  به اجرا درآمدن قانون مهاجرت و جایگزین شدن قانون اقامت بجای قانون خارجیان، تغییراتی در این ماده گنجانیده شد. ازجمله بند 2 آ این ماده قانون مقرر میکند که اداره فدرال در امور مهاجرین و پناهندگان (بوندس آمت) موظف است حداکثر پس از سه سال که از اعطاء قبولی آندسته پناهندگانی که در ابتدای این نوشته به آنها اشاره شد، موقعیت اعطاء شده به آنان را مورد بازنگری قرار دهد.

اصلی ترین دلایل یا شرایطی که به هنگام این بازنگری ممکن است منجر به باز پس گیری یا لغو موقعیت پناهندگی از سوی اداره بوندس آمت شود عبارتند از:
- در صورتی که آن شرط یا وضعیتی که در ابتدا به آن دلیل فردی توانسته بود پناهندگی بگیرد، دیگر تغییر کرده یا وجود نداشته باشد.
- اگر مشخص شود که اطلاعات داده شده منجر به قبولی، خلاف حقیقت بوده است.
- اگر مشخص شود برخی اطلاعات مهم مسکوت نگه داشته شده بوده است.
- اگر مشخص شود که کسی تهدیدی برای امنیت آلمان محسوب میشود.
- در صورتی که کسی خطری برای امنیت عمومی محسوب شده و برای مثال در صورتی که در تخلفات مرتبط با امور جنائی بوده باشد، به نحوی که برای او حکم قطعی محکومیت زندان حداقل سه سال صادر شده باشد.
- در صورتی که نواقصی در پرونده کشف شده و یا شرایط اولیه ای که به آن دلیل به کسی پناهندگی داده شده بوده است دیگر وجود نداشته باشد.

                                                                                ***

در صورتی که درخواست پناهندگی (آندسته ای که فوقا به آن اشاره شد) قبل از اول ژانویه 2005 بوده باشد، اداره بوندس آمت موظف است تا پایان دسامبر سال 2008 بازنگری موقعیت این افراد را به پایان رسانده باشد.

اداره بوندس آمت موظف است در صورتی که به این نتیجه رسید که باید موقعیت پناهندگی فردی از او باز پس گرفته شود، کتبا این نتیجه گیری را به آن فرد اطلاع دهد. در چنین حالتی، آن فرد یک ماه فرصت دارد تا بتواند بر علیه این تصمیم اعتراض کند.

تاثیر باز پس گیری یا لغو موقعیت پناهندگی در کسب تابعیت
از طرف اداره خارجیان رسیدگی به درخواست کسب تابعیت فردی که پرونده او با عنوان "باز پس گیری یا لغو موقعیت پناهندگی" در درست بررسی میباشد، الزامی نبوده و معمولا تا پایان اعلام نتیجه نهائی از سوی اداره بوندس آمت، رسیدگی به پرونده راکد می ماند.
 

توصیه تجربی:

در صورت دریافت نامه از بوندس آمت مبنی بر باز پس گیری یا لغو موقعیت پناهندگی، به نکات زیر توجه شود:
1- نامه بدقت مطالعه شده تا دقیقا تعیین گرددکه چه دلایلی برای این تصمیم اعلام و چه اسنادی در تائید آن ارائه شده است.
2- به وکیل مراجعه  شود تا در مهلت تاریخی تعیین شده، بر علیه حکم اعتراض شود.
3- وکیل میتواند ابتدا فقط یک اعتراض ساده و فرمالیته انجام دهد تا مهلت از دست نرود، و هم زمان درخواست "رویت پرونده" نماید تا دقیقا مشخص شود اداره بوندس آمت بر چه اساس به چنین نتیجه گیری رسیده است.
4- وکیل لازم است با کمک موکل خود مورد به مورد دلیل یا دلایل اعلام شده از سوی بوندس آمت را موشکافی کرده و از دو جنبه آنرا مورد بررسی قرار دهد:
الف) مشخص کند که آیا اصلا حکم اداره بوندس آمت بر یک مبنای حقوقی درست صادر شده است یا نه،
ب) مشخص کند که آیا آداره بوندس آمت دلایل و مستندات لازم برای تصمیم خود ارائه داده است و اینکه آیا تفسیر اداره بوندس آمت از این مستندات درست و دقیق است یا اینکه در آن تناقض و  کلی گوئی وجود دارد؟ 

حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین

منابع:
http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/1670.html
http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2009/2009_060/08.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/119/1611960.pdf
http://www.aufenthaltstitel.de/asylvfg.html#73


                                                                                   ***

6.433 Flüchtlingsanerkennungen zurückgenommen

Im Jahr 2008 wurden 6433 Flüchtlingsanerkennungen zurückgenommen
Im vergangenen Jahr sind in Deutschland insgesamt 6.433 Asyl- beziehungsweise Flüchtlingsanerkennungen zurückgenommen worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (16/11960) auf eine Kleine Anfrage (16/11805) hervor. Danach gab es von Januar bis Dezember 2008 insgesamt 36.906 Entscheidungen über Widerrufsprüfverfahren.Dabei kam es in 30.473 Fällen oder 82,6 Prozent der Entscheidungen zu keinem Widerruf.die meisten Widerrufsprüfungen im Jahr 2008 erfolgten bei Flüchtlingen aus den Herkunftsländern:
·         Irak (14.192)
·         Türkei (8.368)
·         Afghanistan (3.773)
·         Iran (1.596) und
·         Russland (1.448).

http://www.aufenthaltstitel.de/zuwg/1670.html